takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Leersia oryzoides (L.) Sw.

zamokrzyca ryżowa
Oryza clandestina A. Braun
na stronie — występowanie
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
22.08.2009, Borzymów (Niecka Połaniecka); copyright © by Jerzy Kruk
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.927 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.605+562k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.633 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.335 [86.1]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.725 [11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.370 [17]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.48+t3 [85.2]
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.294+i295 [5]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.260 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.881 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 12.12.2014 · powstała/was created 07.03.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Leersia_oryzoides.htm"> Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>