takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Agrostis alpina Scop.

mietlica alpejska
na stronie — występowanie