takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Agrostis alpina Scop.

mietlica alpejska
na stronie — występowanie
Agrostis alpina (mietlica alpejska)

27.07.2012, Czerwone Wierchy (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk

Agrostis alpina (mietlica alpejska)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.