antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

chwastnica jednostronna kurze proso
Echinochloa erecta (Pollacci) Pignatti · Panicum crus-galli L.
na stronie — opis · zmienność · występowanie · znaleziska
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
27.09.2008, staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska); copyright © by Jerzy Kruk
Echinochloa crus-galli
kwiatostan
Echinochloa crus-galli
kwiatostan
Echinochloa crus-galli
kłoski
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
pokrój
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
liście
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
kłoski 3D||

opis

Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
nasada blaszki liściowej
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
wypreparowane kłoski 3D||
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
fragment wiechy ||
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
kłoski || 3D
Jednoroczna trawa kępowa, jara, krzewiąca się wewnątrzpochwowo, z licznymi pędami kwiatostanowymi; nie tworzy rozłogów.

space

Języczka liściowego i ostróg nie ma, tylko jaśniejszy pasek na przejściu blaszki liściowej w pochwę.

Blaszki liściowe w pączku zwinięte, długie i szerokie, 8-35(50) cm długości i 8-20 mm szerokości, rzadko owłosione włoskami 3 mm długości, brzeg szorstki z zadziorkami, często falisty, nerw środkowy białawy, poza tym żywozielone.

space

Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
oplewione ziarniaki || 3D 3D

Kłoski dwukwiatowe (pierwszy kwiat płonny, ograniczony do plewek; drugi kwiat płodny), 3-4 mm długości, 1.2-2.0 mm szerokości i 0.6-0.8 mm grubości, dojrzałe odpadają w całości, zielone do fioletowo nabiegłych. Ponieważ plewa dolna jest krótka, to kształt kłoska określają plewa górna i plewka dolna pierwszego, płonnego, kwiatu.

space

Plewka dolna w pierwszym, płonnym, kwiecie z (5)7 nerwami, silnie wypukła, długości kłoska („trzecia plewa”), w zależności od odmiany bezostna lub z ością 5 mm długą. Plewka górna kwiatu płonnego błoniasta, wyraźnie krótsza od dolnej.

space

Ziarniak oplewiony, zamknięty w twardych plewach i plewkach, sam ziarniak 1.6-2.0 mm długości, 1.4-1.7 mm szerokości, 0.7-1.0 mm grubości [80], jajowaty, wypukły, jednostronnie spłaszczony, przeświecający, żółtobrunatny.

space

zmienność

Gatunek silnie zmienny. W szczególności można spotkać egzemplarze z ościstą plewką dolną kwiatu płonnego lub bezostną.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita lub częsta na terenie całego kraju za wyjątkiem gór, gdzie z uwagi na ciepłolubność nie występuje. Wschody tej jednorocznej trawy są późne, w końcu wiosny i na początku lata, to z uwagi na wysokie wymagania cieplne konieczne dla kiełkowania i rozwoju.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z ,
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością p.p. i p.p.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080927.9.jkr - Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna); staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska)
jkr.080927-9
leg. Jerzy Kruk
/staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska)/ #3
znalezisko 20100828.5.10 - Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna); Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy
100828-5
leg. Marek Snowarski
/Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #5
znalezisko 20100000.swU_3.10 - Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)
100000-swU_3
leg. Marek Snowarski #45