Echinochloa crus-galli siewka

rozwój chwastnicy jednostronnej
na stronie — opis · znaleziska