antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

palusznik krwawy
Panicum sanguinale L.
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
pokrój; 05.07.2003, Wrocław, ogródki działkowe; copyright © by Marek Snowarski
Digitaria sanguinalis
pokrój, rośliny po kwitnieniu
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kłoski || 3D
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kłoski || 3D||
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kłoski 3D||
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kwiatostan
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
liść widok z wierzchu 3D||
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
liść widok od spodu 3D||

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Digitaria (palusznik)kl 9030
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
języczek liściowy, owłosienie pochwy
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
wypreparowane kłoski || 3D||
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kłoski 3D||
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
źdźbło 3D||
Roślina jednoroczna, jara, tworzy luźne kępy. Często fioletowo-czerwono nabiegła.

space

Źdźbło z 4-9 międzywęźlami. Pochwy liściowe miękko owłosione, rzadziej nagie, zamknięte; kolanka delikatnie owłosione lub nagie. Języczek liściowy do 2 mm długości, tępo zakończony, biały, potem czerwono przebarwiony. Blaszki liściowe nagie lub z włoskami do 3 mm długości, w pączku zwinięte, 3-10(20) cm długości i 3-8(14) mm szerokości.

Kłos złożony, palczasty, z (4)5(-8-10) kłosami, długości 3-15 cm, o osi w przekroju trójkątne.

Kłoski zebrane po 2-5 na krótkich gałązkach przylegających do osi kłosa, zwykle fioletowo nabiegłe, podłużne, 3-3.5 mm długości, 1-1.1 mm szerokości, 0.5-0.9 mm grubości. Kłoski dwukwiatowe, z tego pierwszy kwiat, płonny, zredukowany, pozostała z niego głównie plewka dolna która jest największą i najsilniejszą w kłosku, określa jego długość i formę.
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
oplewione ziarniaki 3D||

Plewa dolna zredukowana do drobniutkiej łuski, ledwo widoczna.

Plewa górna równa połowie długości plewki dolnej kwiatu płodnego, 3-nerwowa, owłosiona na brzegu i między nerwami.

Plewka dolna pierwszego, płonnego, kwiatu („trzecia plewa”) wyraźnie (5)7-nerwowa, w części płaskowklęsła, brzegiem obejmująca drugą stronę kłoska, owłosiona na brzegu, poza tym naga. Plewki górnej kwiatu płonnego brak.

space

Ziarniak 1.7-2.0 mm długości, 0.8-1.0 mm szerokości i 0.3-0.4 grubości [5] (2.25-2.5 mm długości i 0.7-1.0 mm szerokości [22.3]), eliptyczny wydłużony, żółty, przeświecający, otoczony twardymi plewkami.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Trawa pospolita na niżu, zwłaszcza w cieplejszych rejonach Polski, jako roślina o wysokich wymaganiach cieplnych późno zaczyna wegetację.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030705.4.03 - Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy); Wrocław, ogródki działkowe
030705-4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogródki działkowe/ #11, 4.3D
znalezisko 20100000.swA_4.10 - Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
100000-swA_4
leg. Marek Snowarski #25, 16.3D
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Digitaria (palusznik)]
  
plewka dolna sterylnego kwiatu ("trzecia plewa") wyłącznie z krótkimi, do 0.5mm długości włoskami (↓nie)
  ssp. sanguinalis

Pospolicie. Dawniej uprawiana na paszę, obecnie zdziczała.

  
  
plewka dolna sterylnego kwiatu ("trzecia plewa") z 1-2mm długości szczecinkami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
  ssp. pectiniformis Henrard ≡ D., ciliaris auct.

Rzadko.