antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

palusznik krwawy
Panicum sanguinale L.
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
pokrój; 05.07.2003, Wrocław, ogródki działkowe; copyright © by Marek Snowarski
Digitaria sanguinalis
pokrój, rośliny po kwitnieniu
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kłoski || 3D
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kłoski || 3D||
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kłoski 3D||
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kwiatostan
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
liść widok z wierzchu 3D||
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
liść widok od spodu 3D||

opis

Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
języczek liściowy, owłosienie pochwy
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
wypreparowane kłoski || 3D||
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
kłoski 3D||
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
źdźbło 3D||
Roślina jednoroczna, jara, tworzy luźne kępy. Często fioletowo-czerwono nabiegła.

space

Źdźbło z 4-9 międzywęźlami. Pochwy liściowe miękko owłosione, rzadziej nagie, zamknięte; kolanka delikatnie owłosione lub nagie. Języczek liściowy do 2 mm długości, tępo zakończony, biały, potem czerwono przebarwiony. Blaszki liściowe nagie lub z włoskami do 3 mm długości, w pączku zwinięte, 3-10(20) cm długości i 3-8(14) mm szerokości.

Kłos złożony, palczasty, z (4)5(-8-10) kłosami, długości 3-15 cm, o osi w przekroju trójkątne.

Kłoski zebrane po 2-5 na krótkich gałązkach przylegających do osi kłosa, zwykle fioletowo nabiegłe, podłużne, 3-3.5 mm długości, 1-1.1 mm szerokości, 0.5-0.9 mm grubości. Kłoski dwukwiatowe, z tego pierwszy kwiat, płonny, zredukowany, pozostała z niego głównie plewka dolna która jest największą i najsilniejszą w kłosku, określa jego długość i formę.

Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
oplewione ziarniaki 3D||

Plewa dolna zredukowana do drobniutkiej łuski, ledwo widoczna.

Plewa górna równa połowie długości plewki dolnej kwiatu płodnego, 3-nerwowa, owłosiona na brzegu i między nerwami.

Plewka dolna pierwszego, płonnego, kwiatu („trzecia plewa”) wyraźnie (5)7-nerwowa, w części płaskowklęsła, brzegiem obejmująca drugą stronę kłoska, owłosiona na brzegu, poza tym naga. Plewki górnej kwiatu płonnego brak.

space

Ziarniak 1.7-2.0 mm długości, 0.8-1.0 mm szerokości i 0.3-0.4 grubości [5] (2.25-2.5 mm długości i 0.7-1.0 mm szerokości [22.3]), eliptyczny wydłużony, żółty, przeświecający, otoczony twardymi plewkami.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Trawa pospolita na niżu, zwłaszcza w cieplejszych rejonach Polski, jako roślina o wysokich wymaganiach cieplnych późno zaczyna wegetację.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Digitaria ischaemum · palusznik nitkowaty

takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
archeofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Źdźbło z 3-5 międzywęźlami. Pochwy liściowe nagie; blaszki liściowe nagie, co najwyżej z pęczkami włosków u nasady.

space

Plewa górna tak długa jak plewka dolna kwiatu płodnego (która jest długości kłoska).

space

Ziarniak 1.5 mm długości [5] (1.75-2 mm długości i 0.7-0.8 mm szerokości [22.3]), owalny, białawy, otoczony twardymi plewkami.

znalezisko 20030705.4.03 - Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy); Wrocław, ogródki działkowe
19f · 20030705.4.03
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogródki działkowe/
znalezisko 20100000.swA_4.10 - Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
58f · 20100000.swA_4.10
leg. Marek Snowarski
literatura · references
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.210 [5]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.928 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.878 [3]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.606 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.726 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.632 [9]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.322+323i+358 [80]
· Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. p.416 [22.3]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.613 [20]
· Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. p.238 [83]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.22 [81]
· Mowszowicz, J., 1977 — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. p.574 [2]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.356 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.376 [17]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.29+t2 [85.2]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.262 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2015 · powstała/was created 02.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Digitaria_sanguinalis.htm"> Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>