fot. bl-f240-F1020023 (700×457) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Digitaria sanguinalis

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój, rośliny po kwitnieniu; 17.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka