fot. 110103-6239_v3 (780×662) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030705-4 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
oplewione ziarniaki
z zielnika
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.07.2003, Wrocław, ogródki działkowe
copyright © by Marek Snowarski