fot. 110103-6239_v3A (780×678) — copyright © by Marek Snowarski
oplewione ziarniaki
z zielnika
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.07.2003, Wrocław, ogródki działkowe
copyright © by Marek Snowarski