(zespół) Ass.Salici-Myricarietum Moor 1958

zarośla wierzbowe z wrześnią
zbiorowisko Myricaria germanica-Salix incana Zarzycki 1956

formacja krzewiasta; zarośla wierzbowe z września pobrzeżna (Myricaria germanica); odpowiada siedliskom „zarośla wrześni (3230) lub wierzby siwej (3240) na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Salici-Myricarietum
03.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salici-Myricarietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salici-Myricarietum

Myricaria germanica (września pobrzeżna)
Salix eleagnos (wierzba siwa)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salici-Myricarietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion elaeagni

Myricaria germanica (września pobrzeżna)
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
Salix eleagnos (wierzba siwa)
Salix purpurea (wierzba purpurowa)[var. gracilis]
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)[var. elliptica]
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)

Salix fragilis (wierzba krucha)
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Salici-Myricarietum.htm"> Salici-Myricarietum (zarośla wierzbowe z wrześnią) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>