fot. bg-Aconitum_variegatum_variegatum8 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

liście
31.07.2007, Śnieżnik, Droga Marianny · copyright © by Błażej Gierczyk