takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.222); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Aconitum degenii Gáyer ssp. degenii

tojad wiechowaty typowy
Aconitum paniculatum Lam., nom. illeg.
Aconitum degenii ssp. degenii
pokrój; 04.09.2004, Bieszczady, Wetlina, potok Wetlina koło mostu (od strony Brzegów Górnych); copyright © by Błażej Gierczyk
Aconitum degenii ssp. degenii
owoce nagie (słupki także nagie)
Aconitum degenii ssp. degenii
ostrogi miodników haczykowato zgięte
Aconitum degenii ssp. degenii
hełm gruczołowato owłosiony
Aconitum degenii ssp. degenii
liście
Aconitum degenii ssp. degenii
pokrój
Aconitum degenii ssp. degenii
kwiaty; hełmy bądź nisko sklepione (tak wysokie jak szerokie) bądź też trochę wydłużone (ok. 1,3 razy tak wyższe niż szerokie) wówczas ponad dziobkiem wysklepione, gruczołowato owłosione
Aconitum degenii ssp. degenii
kwiaty; hełmy bądź nisko sklepione (tak wysokie jak szerokie) bądź też trochę wydłużone (ok. 1,3 razy tak wyższe niż szerokie) wówczas ponad dziobkiem wysklepione, gruczołowato owłosione
Aconitum degenii ssp. degenii
kwiat
Aconitum degenii ssp. degenii
owoce nagie

cechy charakterystyczne

Aconitum degenii ssp. degenii
szypułka kwiatowa owłosiona poniżej i powyżej podkwiatków, te równowąskie do jajowato-lancetowatych, umieszczone powyżej połowy szypułki
Aconitum degenii ssp. degenii
nasiona z 4-6 poprzecznymi fałdami
Aconitum degenii ssp. degenii
ostrogi miodników haczykowato zgięte, sięgające szczytu hełmu
Bylina; korzeń bulwiasto zgrubiały. Kwiatostan luźny, zwykle wielokwiatowy.

space

Hełmy nisko sklepione (tak wysokie jak szerokie) lub nieco wydłużone (1.2-1.5× wyższe niż szerokie). Płatki na zewnątrz ±gęsto gruczołowato owłosione.

space

Pręciki nagie lub w górze skąpo owłosione.

space

Nasiona z 4-6 poprzecznymi listewkami.

Kwitnienie (lipiec)sierpień-wrzesień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.222 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Na liście jako Aconitum paniculatum.
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina górska, endemit Wschodnich i Południowych Karpat, u nas rośnie w Bieszczadach na wysokościach (500)700-800(1100)m n.p.m. na kamieńcach w zespołach Ass.Petasitetum kablikiani, w olszynach Ass.Caltho laetae-Alnetum oraz w żyznych i wilgotnych lasach bukowych Ass.Dentario glandulosae-Fagetum.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.