takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.222); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Aconitum degenii Gáyer ssp. degenii

tojad wiechowaty typowy
Aconitum paniculatum Lam., nom. illeg.
Aconitum degenii ssp. degenii

pokrój; 04.09.2004, Bieszczady, Wetlina, potok Wetlina koło mostu (od strony Brzegów Górnych); copyright © by Błażej Gierczyk

Aconitum degenii ssp. degenii

owoce nagie (słupki także nagie)

Aconitum degenii ssp. degenii

ostrogi miodników haczykowato zgięte

Aconitum degenii ssp. degenii

hełm gruczołowato owłosiony

Aconitum degenii ssp. degenii

liście

Aconitum degenii ssp. degenii

pokrój

Aconitum degenii ssp. degenii

kwiaty; hełmy bądź nisko sklepione (tak wysokie jak szerokie) bądź też trochę wydłużone (ok. 1,3 razy tak wyższe niż szerokie) wówczas ponad dziobkiem wysklepione, gruczołowato owłosione

Aconitum degenii ssp. degenii

kwiaty; hełmy bądź nisko sklepione (tak wysokie jak szerokie) bądź też trochę wydłużone (ok. 1,3 razy tak wyższe niż szerokie) wówczas ponad dziobkiem wysklepione, gruczołowato owłosione

Aconitum degenii ssp. degenii

kwiat

Aconitum degenii ssp. degenii

owoce nagie

cechy charakterystyczne

Aconitum degenii ssp. degenii

szypułka kwiatowa owłosiona poniżej i powyżej podkwiatków, te równowąskie do jajowato-lancetowatych, umieszczone powyżej połowy szypułki

Aconitum degenii ssp. degenii

nasiona z 4-6 poprzecznymi fałdami

Aconitum degenii ssp. degenii

ostrogi miodników haczykowato zgięte, sięgające szczytu hełmu

Bylina; korzeń bulwiasto zgrubiały. Kwiatostan luźny, zwykle wielokwiatowy.

space

Hełmy nisko sklepione (tak wysokie jak szerokie) lub nieco wydłużone (1.2-1.5× wyższe niż szerokie). Płatki na zewnątrz ±gęsto gruczołowato owłosione.

space

Pręciki nagie lub w górze skąpo owłosione.

space

Nasiona z 4-6 poprzecznymi listewkami.

Kwitnienie (lipiec)sierpień-wrzesień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.222 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Na liście jako Aconitum paniculatum.
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina górska, endemit Wschodnich i Południowych Karpat, u nas rośnie w Bieszczadach na wysokościach (500)700-800(1100)m n.p.m. na kamieńcach w zespołach Ass.Petasitetum kablikiani, w olszynach Ass.Caltho laetae-Alnetum oraz w żyznych i wilgotnych lasach bukowych Ass.Dentario glandulosae-Fagetum.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.