fot. bg-Aconitum_degenii_ssp_degenii_10 (780×492) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aconitum degenii ssp. degenii

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.09.2004, Bieszczady, Wetlina, potok Wetlina koło mostu (od strony Brzegów Górnych)
copyright © by Błażej Gierczyk