takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.220)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Aconitum plicatum Köhler ex Rchb. ssp. plicatum var. clusianum (Rchb.) Mitka et Starmühl.

tojad sudecki Kluzjusza
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum

pokrój; 02.08.2004, Karkonosze; copyright © by Błażej Gierczyk

Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)

dolny fragment kwiatostanu XL

Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)

kwiat XL

Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)

kwiatostan XL

Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)

szypułka, pręciki

Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)

liść XL

Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)

fragment kwiatostanu XL

cechy charakterystyczne

Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)

kwiat

Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pęd wzniesiony, sztywny, słabo rozgałęziony, 30-150cm wysokości. Kwiatostan prosty.

space

Szypułki kwiatowe nagie. Przykwiatki trójkątne do równowąskie 1-2(3)mm długości.

space

Szczyty miodników bezgłowe lub główkowate.

space

Słupków 2(3), nagie lub na bokach skąpo owłosione.

Nasiona czarne, gładkie lub szorstkie, pomarszczone, jedno ze skrzydełek silniej rozwinięte niż dwa pozostałe.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.220 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)

pokrój XL

Sudety, głównie Karkonosze. Wilgotne miejsca w piętrze alpejskim i subalpejskim, źródliska, ziołorośla All.Adenostylion alliariae i w okolicy górskich torfowisk.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

znalezisko 20070731.4.bg - Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza); Hala pod Śnieżnikiem

11f · 20070731.4.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Hala pod Śnieżnikiem/

znalezisko 20040802.6.bg; Karkonosze

3f · 20040802.6.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Karkonosze/