takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Aconitum carmichaelii Debeaux

tojad Arendsa
Aconitum ×arendsii
na stronie — wymagania i uprawa