takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.215)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Aconitum lycoctonum L. em. Koelle ssp. lycoctonum

tojad lisi typowy
Aconitum vulparia auct. polon. non Rchb.
Aconitum lycoctonum
14.07.2002, Gilowice k. Żywca; copyright © by Antoni Mielnikow
Aconitum lycoctonum

cechy charakterystyczne

Aconitum lycoctonum
Bylina; korzeń niezgrubiały, wielogłowy. Pęd zwykle rozgałęziony, 50-120cm wysokości.

space

Szypułki kwiatowe owłosione.

space

Ostroga miodników spiralnie skręcona.

space

Słupki 3, nagie lub owłosione krętymi włoskami, wyjątkowo z gruczołowatymi.

Kwitnienie (czerwiec)lipiec-sierpień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.215 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Poz. 216 też odnosi się do tego taksonu.
wystepowanie
o mapie występowania
Występuje w Beskidzie Żywieckim.

space

Wcześniej podawany przez Polskich autorów jako Aconitum vulparia. Na liście roślin chronionych (2014r.) występują dwie pozycje: 215. Aconitum lycoctonum i 216. Aconitum vulparia - odnoszą się do tego samego desygnatu bo Aconitum vulparia Rchb ≡ Aconitum lycoctonum L. ssp. vulparia (Rchb.) Nyman. jest podgatunkiem zachodnioeuropejskim, w Polsce nie występuje.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 100-150 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne