takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Leontodon pseudotaraxaci Schur

brodawnik tatrzański
Leontodon montanus Lam. ssp. pseudotaraxci (Schur) Finch et P. D. Sell
na stronie — występowanie