takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Gnaphalium supinum L.

szarota drobna szarota niska
Omalotheca supina (L.) DC.
na stronie — występowanie · znaleziska