atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Bupleurum falcatum L.

przewiercień sierpowaty