fot. j-Bupleurum_falcatum_VII.10.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bupleurum falcatum (przewiercień sierpowaty)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy Donautal · copyright © by Jarosław Makowski