atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1763,65)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Artemisia eriantha Ten. [🔉 ar·te·mi·si·a *]

bylica skalna
Artemisia petrosa Fritsch
Artemisia eriantha (bylica skalna)
09.09.2009, Rzędy pod Ciemniakiem (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Artemisia eriantha (bylica skalna)
Artemisia eriantha (bylica skalna)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Artemisia (bylica)kl 8956

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko; skały w Tatrach w piętrze alpejskim.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090909.4.jkr - Artemisia eriantha (bylica skalna); Rzędy pod Ciemniakiem (Tatry)
090909-4
leg. Jerzy Kruk
/Rzędy pod Ciemniakiem (Tatry)/ #4