atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cirsium waldsteinii Rouy

ostrożeń wschodniokarpacki ostrożeń Waldsteina
Cirsium waldsteinii
20.06.2005, Moczarne; copyright © by Stanisław Kucharzyk
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
kwiaty
Cirsium waldsteinii

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cirsium (ostrożeń)kl 2090
Cirsium waldsteinii
Bylina, 50 – 200 cm wysokości.

space

Koszyczki zwisłe, skupione po 3 – 7.

występowanie

Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Bieszczady od regla dolnego po piętro alpejskie.
Brzegi potoków górskich, brzegi lasów, łąki, ziołorośla, zarośla.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060714.1.js; Bieszczady, Połonina Wetlińska
060714-1
leg. Jacek Soboń
/Bieszczady, Połonina Wetlińska/ #5
znalezisko 20050720.1.sk; Wielka Rawka
050720-1
leg. Stanisław Kucharzyk
/Wielka Rawka/ #1
znalezisko 20050620.3.sk; Moczarne
050620-3
leg. Stanisław Kucharzyk
/Moczarne/ #3