atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Erysimum helveticum (Jacq.) DC. [🔉 e·ri·si·mum *]

pszonak szwajcarski
Erysimum helveticum (pszonak szwajcarski)
2016.04.21; 2014, Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Erysimum helveticum (pszonak szwajcarski)
2014.07.04
Erysimum helveticum (pszonak szwajcarski)
2014.05.26

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140000.5.js - Erysimum helveticum (pszonak szwajcarski); Wleń
140000-5
leg. Jacek Soboń
/Wleń/ #3