Brassica nigra · kapusta czarna

gorczyca, gorczyca czarna, kapusta gorczyca
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]

Grupa użytkowa: rośliny przyprawowe

Brassica juncea · kapusta sitowata

gorczyca sarepska, kapusta sarepska
efemerofit [24][234]

Brassica chinensis · kapusta chińska

kapusta pakchoi
Brassica rapa var. chinensis
takson uprawiany [24]
artykuł w ‘ogrodowej’ części atlasu

Grupa użytkowa: warzywa · warzywa kapustne