antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Brassica rapa L.

kapusta właściwa
Brassica campestris L.