atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Brassica rapa L.

kapusta właściwa
Brassica campestris L.
Brassica Brassica Brassica BrassicaBrassicakapusta czarna (Brassica nigra)kapusta warzywna (Brassica oleracea)