antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

kapusta czarna gorczyca, gorczyca czarna, kapusta gorczyca

występowanie

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia i zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: roślina przyprawowa
Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne