antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Brassica rapa L. ssp. sylvestris (Lam.) Janch.

kapusta właściwa polna
Brassica rapa L. ssp. sylvestris (L.) Janch.