(rząd) O.Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.Tx. 1943

murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym

zborowiska ciepłolubnych muraw Europy południowo-wschodniej i południowej

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Festucetalia valesiacae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Festucetalia valesiacae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti