(związek) All.Seslerio-Festucion duriusculae Klika (1931) 1948

kserotermiczne wapniolubne murawy naskalne

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Seslerio-Festucion duriusculae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerio-Festucion duriusculae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Seslerio-Festucion duriusculae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti  

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Seslerio-Festucion duriusculae

  Ass.Festucetum pallentis (zespół kostrzewy bladej)