(zespół) Ass.Festucetum pallentis (Kozł. 1928) Kornaś 1950

zespół kostrzewy bladej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festucetum pallentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festucetum pallentis — zespół centralny, regionalnie ChAss.= ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festucetum pallentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerio-Festucion duriusculae (kserotermiczne wapniolubne murawy naskalne)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti