takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.262); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm.

szczodrzeniec zmienny szczodrzeniec biały
Cytisus albus Hacq.
na stronie — występowanie
Chamacytisus albus

20.07.2008, na zboczu wysoczyzny na terenie użytku ekologicznego "Błonia nadbużańskie" pod Hrubieszowem; copyright © by Piotr Sikorski

Chamacytisus albus
Chamacytisus albus
Chamacytisus albus
Chamacytisus albus
Chamacytisus albus
Chamacytisus albus
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.262 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadko występujący krzew na stepach i w zaroślach koło Hrubieszowa.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.