fot. bg-2008-1-Chamaecytisus_albus16 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.06.2008, między Łysakowem a Diamentem, Dolina Nidy · copyright © by Błażej Gierczyk