takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.247); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Anthericum liliago L.

pajęcznica liliowata
Phalangium liliago (L.) Schreb.
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)

copyright © by Barbara Łotocka

Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago

kwiatostan

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.247 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.
Anthericum liliago

łąka z kwitnącymi roślinami

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko w dolinie dolnej Odry na kilkunastu stanowiskach. Na murawach kserotermicznych i w świetlistych zaroślach, na zboczach i piaszczystych obrywach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 30-80 cm · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 00010000.A025.bl - Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)

6f · 00010000.A025.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20080604.96.js - Anthericum liliago (pajęcznica liliowata); ogród botaniczny

2f · 20080604.96.js
leg. Jacek Soboń
/ogród botaniczny/