takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Anthericum ramosum L.

pajęcznica gałęzista
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)

20.07.2004, pd.-zach. Kraków; copyright © by Anna Nowak-Dańda

Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)

liście

Anthericum ramosum

kwiat, widok z boku

Anthericum ramosum

cechy charakterystyczne

Anthericum ramosum

owoc

Bylina z krótkim kłączem. Łodygi wzniesione, 30-80(100)cm wysokości, nierozgałęzione, zwykle gęsto ulistnione tylko w nasadzie.

space

Przekrój poprzeczny liścia: wiązki przewodzące podługowate (stosunek długość/szerokość jak 5:2 do 3:1), oddzielony od epidermy przez 1(2) warstwy miękiszu, lub bez miękiszu w tym miejscu; komórki epidermy różnej wielkości, przy głównych wiązkach zdecydowanie większe, ich zewnętrzna ściana wyraźnie wypukłą.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Suche, kamieniste tereny trawiaste, zbocza, świetliste lasy dębowe i mieszane i ich skraje. Gleby suche lub okresowo wysychające, gliniastopiaszczyste do piasków, często płytkie, szkieletowe, także na głębokich, organicznych, preferuje gleby zasadowe do silnie zasadowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

znalezisko 20040720.5.and - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista); pd.-zach. Kraków

2f · 20040720.5.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/pd.-zach. Kraków/

znalezisko 20050717.3.and - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista); okolice Bolechowic, wyż. Krakowsko-Częstochowska

3f · 20050717.3.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Bolechowic, wyż. Krakowsko-Częstochowska/

znalezisko 20070710.2.bg - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista); Bychawa, rez. Podzamcze

3f · 20070710.2.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Bychawa, rez. Podzamcze/

znalezisko 20040723.4.bg - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista);  rezerwat Goździk siny w Grzybnie

2f · 20040723.4.bg
leg. Błażej Gierczyk
/ rezerwat Goździk siny w Grzybnie/

znalezisko 20150823.2.wm - Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista); Olsztyn [Częstochowa]; Góra Biakło [340m n.p.m.]

43f · 20150823.2.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur
/Olsztyn [Częstochowa]; Góra Biakło [340m n.p.m.]/

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 100 cm · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·