fot. mp-p1012817_ (480×640) — copyright © by Marek Pogorzelec
kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anthericum liliago

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2004, Gorzów, wzgórza na Wieprzycach
copyright © by Marek Pogorzelec