fot. mp-p1012820_ (640×480) — copyright © by Marek Pogorzelec
łąka z kwitnącymi roślinami
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anthericum liliago

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2004, Gorzów, wzgórza na Wieprzycach
copyright © by Marek Pogorzelec