antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Onobrychis viciifolia Scop.

sparceta siewna esparceta
Onobrychis sativa Lam. · Onobrychis viciaefolia Scop. · Onobrychis vulgaris Hill
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)

20.05.2007, murawa w okolicach Miechowa; copyright © by Anna Nowak-Dańda

Onobrychis viciifolia

strąki; zbiorowisko: murawa z rzędu O.Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936

Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Onobrychis viciifolia

strąki jednonasienne

Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)

cechy charakterystyczne

Byliny. Pędy ±wzniesione, dolne międzywęźla wydłużone, zwykle tylko w dole rozgałęzione, (15)30-60(100)cm wysokości. Łodyga żebrowane, rzadko szorstko lub miękko owłosione.

Liście z (5)7-13 parami listków. Listki 3-5mm szerokości.

Kwiatostany jajowato-podługowate, ±2-2.7cm grubości. Przysadki znacznie dłuższe od szypułek kwiatów, szczytem ± sięgają po brzeg rurki kielicha. Korona różowa. Żagielek dłuższy od łódeczki.

Strąki do 8mm długości, z 5-8 ząbkami grzebienia i z kolcami 0.1-0.6mm długości.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Dawniej uprawiana roślina paszowa. Obecnie zdziczała i zadomowiona. Stosunkowo suche łąki, nasłonecznione tereny trawiaste, miedze, tereny kolejowe i ruderalne. Na różnego typu glebach suchych i umiarkowanie wilgotnych, w miejscach nasłonecznionych, ciepłych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1837r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

znalezisko 00010000.10_14_36.jmak - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); Niemcy

1f · 00010000.10_14_36.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy /

znalezisko 20070617.2.jkr - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); wyż. Miechowska

2f · 20070617.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/wyż. Miechowska/

znalezisko 20070520.2.and - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); murawa w okolicach Miechowa

4f · 20070520.2.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/murawa w okolicach Miechowa/

znalezisko 20110604.5.jkr - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); ok. Gór Miechowskich

4f · 20110604.5.jkr
leg. Jerzy Kruk
/ok. Gór Miechowskich/

znalezisko 20110604.6.jkr - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); rez. Dąbie

3f · 20110604.6.jkr
leg. Jerzy Kruk
/rez. Dąbie/

znalezisko 19990800.3.sm; Lokalizacja: Pogórze Orlickie, Kudowa Zdrój, zbocze doliny rzeki Bystrej

1f · 19990800.3.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Lokalizacja: Pogórze Orlickie, Kudowa Zdrój, zbocze doliny rzeki Bystrej/

znalezisko 20040204.5.bl

3f · 20040204.5.bl
leg. Barbara Łotocka