antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Onobrychis viciifolia Scop.

sparceta siewna esparceta
Onobrychis sativa Lam. · Onobrychis viciaefolia Scop. · Onobrychis vulgaris Hill
na stronie — występowanie · znaleziska
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)

20.05.2007, murawa w okolicach Miechowa; copyright © by Anna Nowak-Dańda

Onobrychis viciifolia

kwiatostan; Zbiorowisko: murawa z rzędu O.Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936

Onobrychis viciifolia

strąki; zbiorowisko: murawa z rzędu O.Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936

Onobrychis viciifolia

strąki jednonasienne

Onobrychis viciifolia

strąki jednonasienne

Onobrychis viciifolia

nasiona

Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1837r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

znalezisko 00010000.10_14_36.jmak - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); Niemcy

1f · 00010000.10_14_36.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy /

znalezisko 20070617.2.jkr - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); wyż. Miechowska

2f · 20070617.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/wyż. Miechowska/

znalezisko 20070520.2.and - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); murawa w okolicach Miechowa

4f · 20070520.2.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/murawa w okolicach Miechowa/

znalezisko 20110604.5.jkr - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); ok. Gór Miechowskich

4f · 20110604.5.jkr
leg. Jerzy Kruk
/ok. Gór Miechowskich/

znalezisko 20110604.6.jkr - Onobrychis viciifolia (sparceta siewna); rez. Dąbie

3f · 20110604.6.jkr
leg. Jerzy Kruk
/rez. Dąbie/