fot. bl-F260_1000033 (726×513) — copyright © by Barbara Łotocka
znalezisko bl.040204-5
strąki jednonasienne
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Onobrychis viciifolia

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.02.2004
copyright © by Barbara Łotocka