takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.206); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Adonis vernalis L.

miłek wiosenny
Adonanthe vernalis (L.) Spach
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
24.04.1994, Klonów; copyright © by Antoni Mielnikow
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Adonis vernalis
Adonis vernalis
owoce
Adonis vernalis
Adonis vernalis
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Adonis vernalis (miłek wiosenny)

cechy charakterystyczne

Bylina o prostej łodydze, 10-40(50)cm wysokości.

space

Owoce owłosione, z haczykowatym dzióbkiem.

space

występowanie

Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.206 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Adonis vernalis
wystepowanie
o mapie występowania
Nasłonecznione tereny trawiaste o charakterze stepowym, zarośla, brzegi lasów, na glebach zasadowych, płytkich.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 20-30 cm · kwitnienie: 4-5

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

znalezisko 20140523.1.mzch - Adonis vernalis (miłek wiosenny); okolice Torunia
2f · 20140523.1.mzch
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Torunia/
znalezisko 20130502.1.mzch - Adonis vernalis (miłek wiosenny); okolice Chełma
7f · 20130502.1.mzch
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Chełma/
znalezisko 19990602.3.ms; Wyżyna Miechowska, okolice Klonowa
1f · 19990602.3.ms
leg. Mariusz Siemiński
/Wyżyna Miechowska, okolice Klonowa/
znalezisko 00010000.11.pcl; Pełczyska
2f · 00010000.11.pcl
leg. Paweł Cieślak
/Pełczyska/
znalezisko 20050427.3.bg; murawa kserotermiczna w rezerwacie „Skarpy Ślesinieckie” między Nakłem n. Notecią a Ślesinem
2f · 20050427.3.bg
leg. Błażej Gierczyk
/murawa kserotermiczna w rezerwacie „Skarpy Ślesinieckie” między Nakłem n. Notecią a Ślesinem/
znalezisko 20080531.4.jkr; rez. Skorocice (Niecka Nidziańska)
1f · 20080531.4.jkr
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/rez. Skorocice (Niecka Nidziańska)/
literatura · references
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.91 [16.4II]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.471 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.172 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.163 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.60 [9]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.178 [86.10]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.58 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.535+t36 [85.7]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.268 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.187 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 11.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Adonis_vernalis.htm"> Adonis vernalis (miłek wiosenny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>