takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.206); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Adonis vernalis L.

miłek wiosenny
Adonanthe vernalis (L.) Spach
Adonis vernalis (miłek wiosenny)

24.04.1994, Klonów; copyright © by Antoni Mielnikow

Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Adonis vernalis
Adonis vernalis

owoce

Adonis vernalis
Adonis vernalis
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Adonis vernalis (miłek wiosenny)

cechy charakterystyczne

Bylina o prostej łodydze, 10-40(50)cm wysokości.

space

Owoce owłosione, z haczykowatym dzióbkiem.

space

występowanie

Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.206 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Adonis vernalis
wystepowanie
o mapie występowania
Nasłonecznione tereny trawiaste o charakterze stepowym, zarośla, brzegi lasów, na glebach zasadowych, płytkich.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 20-30 cm · kwitnienie: 4-5

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

znalezisko 20140523.1.mzch - Adonis vernalis (miłek wiosenny); okolice Torunia

2f · 20140523.1.mzch
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Torunia/

znalezisko 20130502.1.mzch - Adonis vernalis (miłek wiosenny); okolice Chełma

7f · 20130502.1.mzch
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Chełma/

znalezisko 19990602.3.ms; Wyżyna Miechowska, okolice Klonowa

1f · 19990602.3.ms
leg. Mariusz Siemiński
/Wyżyna Miechowska, okolice Klonowa/

znalezisko 00010000.11.pcl; Pełczyska

2f · 00010000.11.pcl
leg. Paweł Cieślak
/Pełczyska/

znalezisko 20050427.3.bg; murawa kserotermiczna w rezerwacie „Skarpy Ślesinieckie” między Nakłem n. Notecią a Ślesinem

2f · 20050427.3.bg
leg. Błażej Gierczyk
/murawa kserotermiczna w rezerwacie „Skarpy Ślesinieckie” między Nakłem n. Notecią a Ślesinem/

znalezisko 20080531.4.jkr; rez. Skorocice (Niecka Nidziańska)

1f · 20080531.4.jkr
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/rez. Skorocice (Niecka Nidziańska)/