antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Digitalis purpurea L.

naparstnica pupurowa naparstnica dwuletnia, naparstnica trwała (potocznie: naparstnica purpurowa)
Digitalis minor L.
Digitalis purpurea
płat zespołu Ass.Digitali purpureae-Epilobietum Schwick. em. R. Tx. 1950; zespół ten spotykany jest często w Karkonoszach na porębach, przydrożach leśnych, spaleniskach oraz w prześwietleniach; 16.07.2002, Karkonosze, Koralowa Ścieżka; copyright © by Michał Smoczyk
Digitalis purpurea
kwiatostan naparstnicy
Digitalis purpurea
dwie formy barwne kwiatów - purpurowa (typowa) oraz biała (albinotyczna)
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
XL
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Uprawiana roślina ozdobna.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1809r.?, 1862r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 9110 — kwaśne buczyny (SubAll.Luzulo-Fagenion)
· 9410 — górskie bory świerkowe (All.Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)

wymagania i uprawa

Stanowisko słoneczne lub półcieniste. Gleba przeciętna; przepuszczalna; wilgotna; odczyn obojętny lub lekko kwaśny.

space

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #3):
• bez odmiany · mix · ‘Elsie Kelsey’ · ‘Foxy mix’

Analiza dostępności roślin (form i odmian #13):
• bez odmiany · · ‘Albiflora’ · ‘Apricot’ · ‘Castor Rose’ · ‘Foxy’ · ‘Foxy mix’ · ‘Gloxiniaeflora’ · ‘Pam's Choice’ · ‘Snow Thimble’ · ‘Snow Timble’ · ‘Virtuoso Red’ · ‘Virtuoso Rose’ · ‘Virtuoso White’

właściwości i zastosowanie

kolor kwiatów
Bylina, z uwagi na to że najlepiej kwitnie w drugim roku, uprawiana jako kwiat dwuletni. Pędy kwiatostanowe 100-120 cm wysokości.

space

Kwiaty u odmian białe, kremowe, żółte, w różnych odcieniach różowego i purpury przechodzącej w fiolet; w gardzieli nakrapiane. W uprawie oprócz roślin zbliżonych do gatunku znajdują się odmiany o szczególnie dużych kwiatach i forma monstrualna o znacznie powiększonych i rozszerzonych najwyższych kwiatach w kwiatostanie. | Z uwagi na znaczne rozmiary stosuje się w niedużych grupach na rabatach. Nadaje się do ogrodów o charakterze naturalistycznym. Można stosować na kwiat cięty.

space

W medycynie ma zastosowanie Digitalis purpureae folium (liść naparstnicy purpurowej) — wysuszony liść. Surowiec pozyskuj się z upraw. Jest to surowiec o bardzo silnym działaniu nesercowym (substancjami czynnymi są glikozydy) wykorzystywany do produkcji pochodnych preparatów o takim działaniu.

Grupy użytkowe: rośliny lecznicze · rośliny trujące · byliny ogrodowe · kwiaty dwuletnie · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · bylina na kwiat cięty · wysokość 100-150 cm · kwitnienie: 6-8

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.187.konrad_kaczmarek - Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
konrad_kaczmarek.187
leg. Konrad Kaczmarek #4
znalezisko 00010000.285.jmak - Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
jmak.285
leg. Jarosław Makowski #9