(zespół) Ass.Digitali purpureae-Epilobietum Schwick. em R.Tx. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Digitali purpureae-Epilobietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Digitali purpureae-Epilobietum

Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Digitali purpureae-Epilobietum

Galium saxatile (przytulia hercyńska)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Digitali purpureae-Epilobietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Epilobion angustifolii (zbiorowiska ziołorośli i traworośli porębowych na glebach ubogich)

Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)[optimum]
Senecio sylvaticus (starzec leśny)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Epilobietea angustifolii (nirofilne zbiorowiska porębowe)

Rubus idaeus (malina właściwa)
Fragaria vesca (poziomka pospolita)
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
Centaurium erythraea (centuria pospolita)
Myosotis sylvatica (niezapominajka leśna)
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
+ przechodzące Ch. z niższych jednostek  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Digitali_purpureae-Epilobietum.htm"> Digitali purpureae-Epilobietum - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>