(zespół) Ass.Verbasco-Epilobietum Oberd. 1957

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Verbasco-Epilobietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Verbasco-Epilobietum

Verbascum nigrum (dziewanna pospolita)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Verbasco-Epilobietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Epilobion angustifolii (zbiorowiska ziołorośli i traworośli porębowych na glebach ubogich)

Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)[optimum]
Senecio sylvaticus (starzec leśny)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Epilobietea angustifolii (nirofilne zbiorowiska porębowe)

Rubus idaeus (malina właściwa)
Fragaria vesca (poziomka pospolita)
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
Centaurium erythraea (centuria pospolita)
Myosotis sylvatica (niezapominajka leśna)
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
+ przechodzące Ch. z niższych jednostek