takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Fragaria vesca L.

poziomka pospolita (potocznie: poziomka)
na stronie — występowanie
Fragaria vesca
09.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca
niedojrzały owoc
Fragaria vesca
owoc
Fragaria vesca
kwiat

występowanie

Fragaria vesca
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita na terenie całego kraju. Występuje w widnych lasach i na ich skraju, w zaroślach, na zrębach. W uprawie znajdują się ogrodowe odmiany poziomek będące formami tego gatunku lub mieszańcami z gatunkami pokrewnymi.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw