atlas-roslin.pl

Crepis praemorsa (L.) Tausch [🔉 kre·pis *]

pępawa różyczkolistna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
kwiatostan
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

#5
jkr.100523-3
leg. Jerzy Kruk
/Ostra Góra (Ponidzie)/
#2
kswit.17
leg. Konrad Świtalski
/Pojezierze Krzywińskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.522 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.116 [16.13]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.739 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.515 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.539 [9]
 • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.128+133 [86.8]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.572 [11]
 • Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 p.661 [85.29]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.352 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.746 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji