atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Crepis rhoeadifolia M. Bieb. [🔉 kre·pis *]

pępawa makolistna
Crepis foetida L. ssp. rhoeadifolia (M. Bier.) Čelak.
Crepis Crepis Crepis CrepisCrepispępawa różyczkolistna (Crepis praemorsa)pępawa święta nimezyjska (Crepis sancta ssp. nemausensis)