takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Crepis rhoeadifolia M. Bieb.

pępawa makolistna
Crepis foetida L. ssp. rhoeadifolia (M. Bier.) Čelak.
na stronie — występowanie