fot. bsw-1-IMG_6330_v2 (467×791) — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crepis rhoeadifolia (pępawa makolistna)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska