takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Scabiosa canescens Waldst. et Kit.

driakiew wonna
Scabiosa canescens
15.08.2008, Ostra Góra k/Buska; copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.