takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.407)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Linosyris vulgaris Cass.

ożota zwyczajna
Aster linosyris (L.) Bernh.
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
copyright © by Barbara Łotocka
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)

występowanie

Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.407 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060917.10.js - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
060917-10
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #3
znalezisko 00010000.B26.bl - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
B26
leg. Barbara Łotocka #6
znalezisko 20120812.1.mzch - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna); okolice Włocławka
120812-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Włocławka/ #10
znalezisko 00010000.291.jmak - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
291
leg. Jarosław Makowski #5

wymagania i uprawa

Wysokość: do 70 cm

Kwitnienie: od sierpnia do października

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne