takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Stachys recta L.

czyściec prosty
na stronie — występowanie · znaleziska