(zespół) Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1960

zespół miłka i kłosownicy pierzastej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati — regionalnie

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cirsio-Brachypodion pinnati (zwarte stepy łąkowe)

Stipa joannis (ostnica Jana)[var. penicillifera]

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti