takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.252); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Linum hirsutum L.

len włochaty
na stronie — występowanie
Linum hirsutum
08.06.2002, okolice Pińczowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Linum hirsutum
Linum hirsutum
kwiat w zbliżeniu z profilu
Linum hirsutum
kwiat w zbliżeniu
Linum hirsutum
Linum hirsutum
Linum hirsutum
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.252 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.