takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.252); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Linum hirsutum L.

len włochaty
na stronie — występowanie
Linum hirsutum

08.06.2002, okolice Pińczowa; copyright © by Antoni Mielnikow

Linum hirsutum
Linum hirsutum

kwiat w zbliżeniu z profilu

Linum hirsutum

kwiat w zbliżeniu

Linum hirsutum
Linum hirsutum
Linum hirsutum
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum hirsutum (len włochaty)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.252 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.